loading

Proposta de valor (Misión, Visión e Valores)

Proposta de Valor

Fundación Menela asume o compromiso de prestar servizos especializados e diferenciados de calidade baseados na mellora continua e nunha aposta pola innovación, co obxectivo de satisfacer as necesidades e benestar de usuarios e familias.

Misión

Contribuír á mellora da calidade de vida das persoas con TEA e defender a súa dignidade co-mo cidadáns, dando resposta ás necesidades específicas de apoio ao longo de todo o seu ciclo vital

Visión

Ser un referente na atención a persoas con TEA en Galicia, e ampliar o alcance dos seus ser-vizos a outras formas de dependencia, solidamente relacionados con outras entidades do sector no ámbito internacional

Valores

Compromiso coa mellora continua
Transparencia
Confianza en nos mesmos
Honestidade e ética
Traballo de calidade
Respecto mutuo
Paixón polo saber

  • zxcv

    qwer Centro castro Navas

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.