Xacobeo Autismo | Un Camiño de todos 2021


    

    

 

O PROXECTO

‘Xacobeo Autismo. Un camiño de todos’ é unha iniciativa da Fundación Menela que se enmarca no programa O teu Xacobeo, impulsado pola Xunta de Galicia para a dinamización do Xacobeo 2021. No seu desenvolvemento conta có apoio do Concello de Nigrán. 20 persoas con Trastorno do Espectro do Autismo do Centro de adultos Castro Navás, vivirán e compartirán a experiencia como peregrinos nun tramo do Camiño Portugués da Costa.

 

 OS DESTINATARIOS

Os destinatarios deste proxecto, serán 20 persoas adultas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e discapacidade intelectual asociada, acompañados por 10 profesionais especializados na atención directa con este colectivo de persoas con TEA. Contaremos tamén coas familias e persoal voluntario.

As 20 persoas adultas con TEA, son usuarias do Centro de Día e Residencial Castro Navás, cuxa titularidade corresponden a Fundación Menela. 


 AS ETAPAS DO NOSO CAMIÑO


 AS ACCIÓN DO PROXECTO

FACENDO CAMIÑO

20 persoas con Autismo, acompañadas de profesionais especializados, continúan percorrendo o Camiño Portugués da Costa que enlaza as localidades de Nigrán e Pontevedra.  

CAMIÑA CONNOSCO

Invitarán  a  centros  educativos, colectivos sociais e concellos localizados nas localidades de paso do Camiño, a acompañalos de forma virtual.

UN CAMIÑO PARA TODOS

Contribuirán á accesibilidade cognitiva do Camiño Portugués da Costa mediante a sinalización dos espazos con pictogramas.


  CUSTES DO PROXECTO E FINANCIAMENTO

Os gastos do proxecto XacobeoAutismo cúbrense coas achegas económicas da Xunta de Galicia, a través da convocatoria de axudas de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do proxecto "O TEU XACOBEO" da Axencia Turismo de Galicia, do Concello de Nigrán (Pontevedra) e da propia Fundación Menela. A participación de cada un dos financidores no orzamento total é a seguinte:

 


  NOTICIAS RELACIONADAS CO PROXECTO

 

MEMORIA DO PROXECTO XACOBEO AUTISMO. UN CAMIÑO DE TODOS 2021

CARTA DE AGRADECIMIENTO SANITARIOS

 


 

 

 
 

    

 

 

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.