Actualidade

PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FÍNS DE CARÁCTER SOCIAL DIRIXIDOS A MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DE PERSOAS CON TEA DA FUNDACIÓN MENELA 

 

Fundación Menela en base á resolución ao abeiro da orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, recibirá un total de 91.214,08 euros para desenvolver un total de oito programas que se enmarcan nas seguintes líneas de actuación: 

Liña III: Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade.

Programas que promoven servizos de respiro, apoio e descanso para familiares e coidadores de persoas con discapacidadedirixidos a mellorar a calidade de vida, a autonomía persoal e a inclusión social e laboral de persoas con discapacidadede apoio a persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídicaprevención, identificación, diagnóstico precoz da discapacidade e da atención temperáculturais, deportivos e de participación nos que se favorezca a presenza conxunta de persoas con e sen discapacidade; programas que favorezcan o apoio ao envellecemento activo das persoas con discapacidade; e programas que promovan o desenvolvementp das habilidades e competencias adecuadas nas familias e coidadores.

Liña IV: Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade 

Programas de investimento para a realización de obras de primeiro establecemento, reforma, restauración, rehabilitación ou gran reparación para a prestación de servizos de atención a persoas maioresdependentes ou con gran discapacidade. 

 

Todos eles responden a necesidade dunha atención integral, inclusiva e baseada na evidencia científica, abordando os diferentes momentos do ciclo vital e contribuíndo a mellora da Calidade de Vida das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo. 

 

 

Fundación Menela ׀ 12 de febreiro de 2021

 

 

Compartir Pechar

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.