Blog

Programas de carácter social

PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARÁCTER SOCIAL CON CARGO Á ASIGNACIÓN DO 0,7% DO IRPF

PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARÁCTER SOCIAL CON CARGO Á ASIGNACIÓN DO 0,7% DO IRPF

Convocatoria 2021

Fundación Menela recibiu, ao abeiro da Orde do 9 de setembro de 2021 da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a cantidade de 124.083,32 euros para desenvolver 8 programas de interese social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas.

 

DENOMINACIÓN PROGRAMA

CANTIDADE CONCEDIDA

Programas que promoven servizos de respiro, apoio e descanso para familiares e coidadores de persoas con discapacidade.

Programa de respiro e apoio á conciliación da vida familiar e laboral

 

12.000,00 €

Programas dirixidos a mellorar a calidade de vida, autonomía persoal e a inclusión social e laboral das persoas con discapacidade.

Promoción da autonomía para a vida adulta independente

 

15.000,00 €

Programas de apoio a persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica.

Protección social e xurídica a persoas con TEA e familias

 

17.000,00 €

Programas de prevención, identificación, diagnóstico precoz da discapacidade e da atención temperá.

Detección e atención temperá do TEA

 

13.100,00 €

Programas culturais, deportivos e de participación en xeral nos que se favoreza a presenza conxunta de persoas con e sen discapacidade.

Programa de participación comunitaria TEA-Activa

 

9.600,00 €

Programas que favorezan o apoio ao envellecemento activo das persoas con discapacidade.

Envellecemento activo en persoas con TEA

 

9.500,00 €

Programas de atención e apoio ás familias de persoas con discapacidade.

Programa de empoderamento e capacitación de familias de persoas con TEA

 

6.700,00 €

Programa adquisición de subministracións, equipamentos e vehículos que faciliten a presentación de servizos a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade.

Equipamento para Centro de Recursos de Transición á Vida Adulta de persoas con TEA

 

 

41.183,32 €

 

Compartir Pechar

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.