loading

Xornada saúde e autismo

 


XORNADA SAÚDE E AUTISMO

Presentación revista MAREMAGNUM, nº21 - 2017

Xoves 5 de outubro de 2017 | De 9.00h a 14.00h
Sede Afundación de Vigo | Sala de Conferencias | Policarpo Sanz, 24-26, Vigo
Inscrición gratuíta en menela.gal | Aforo limitado (100 prazas)

PROGRAMA

09:00 Presentación da Xornada: Alcalde de Vigo, D. Abel Caballero Álvarez

09:30 Mesa Redonda I “Rompamos xuntos barreiras polo Autismo. De cara a unha accesibilidade universal nos servizos sanitarios”

 • “Facilitando o acceso das persoas con TEA a consulta de odontoloxía” | D. Raúl Crespo García e Dna. Silvia Eiroa Santos
 • “Sistemas Sanitarios equitativos, efectivos e con mais valor” | Dna. Teresa García Barcala e Dna. Cristina Couto Pena
 • “A saúde como reto na calidade de vida das persoas con TEA” | Dna. Pilar Pardo Cambra e Dna. Antía Fernández Castro

Presenta e modera: Dra. Beatriz Pais Iglesias. Ex Subdirectora Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade do Servizo Galego de Saúde

10:45 Mesa Redonda II “Accesibilidade dos Servizos de Saúde para as persoas con TEA”

 • “Os retos dun novo hospital de cara a eliminación de barreiras para as persoas con discapacidade” Hospital Álvaro Cunqueiro do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo | Dra. Delicias Muñoz García
 • “O reto de converter un problema nunha oportunidade: experiencia na EOXI de Santiago” Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela | Dra. Éstrella López Pardo
 • “Superando barreiras de comunicación: Proxecto TEA no Servizo de Neurofisioloxía da Xerencia de Xestión Integrada A Coruña” Centro Hospitalario Universitario de A Coruña | Dra. Catia María Martínez Barjas

Presenta e modera: Dra. Pilar Farjas Abadía. Ex Conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia

12:00 Café

12:30 Conferencia Maxistral: “Cambio de papeis na función social do médico” | Dr. Manuel Sánchez Salorio. Catedrático de Oftalmoloxía da USC

Presenta: Dr. Cipriano Luís Jiménez Casas

13:30 Presentación nº 21 da revista MAREMAGNUM. Publicación Galega sobre o TEA.  Editada por Autismo Galicia. Intervencións:

 • Dr. Cipriano Luís Jiménez Casas, director
 • Dna. María José Álvarez Folgar, presidenta da Federación Autismo Galicia

Peche da Xornada: D. Román Rodríguez González, Conselleiro de Cultura, Educación e Extensión Universitaria 

 


 

LISTADO DE PARTICIPANTES

 • Dr. Manuel Sánchez Salorio. Catedrático de Oftalmoloxía da USC. Director do Centro Oftalmolóxico de Santiago de Compostela
 • Medalla de Ouro de Galicia. Dra. Pilar Farjas Abadía. Especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública. Coordina o Proxecto É-Saúde e a liña de empoderamento do Proxecto Código 100
 • Dra. Delicias Muñoz García. Especialista en Neuroloxía. Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Galardoada pola Sociedade Española de Neuroloxía có Premio SEN, 2016
 • Dra. Beatriz Pais Iglesias. Especialista en Nefroloxía. Ex Subdirectora Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade do Servizo Galego de Saúde
 • Dra. Éstrella López Pardo. Subdirectora de Calidade e Atención ao Paciente na Estrutura de Xestión Integrada de Santiago
 • Dra. Catia María Martínez Barjas. Especialista en Neurofisioloxía Clínica. Centro Hospitalario Universitario de A Coruña 
 • D. Raúl Crespo García. Director do Servizo de Atención Diúrna Terapéutico de Aspanaes de Santiago de Compostela
 • D. Silvia Eiroa Santos. Terapeuta Ocupacional no Servizo de Atención Diúrna Terapéutico de Aspanaes de Santiago de Compostela
 • Dna. Teresa García Barcala. Responsable da Área de Saúde da Federación Autismo Galicia. Mástere en Intervención e Xestión de Servizos Sociais da UDC
 • Dna. Cristina Couto Pena. Psicóloga. Asesora técnica e responsable da Área de Atención Socio Familiar en Autismo Galicia
 • Dr. Cipriano Luís Jiménez Casas. Médico Psiquiatra. Director Xeral Fundación Menela. Vicepresidente Autismo Galicia. Director da revista Maremagnum
 • Dna. Pilar Pardo Cambra. Psicóloga. Directora do Centro de Día e Residencial Castro Navás  – Fundación Menela
 • Dna. Antía Fernández Castro. Psicóloga. Axente de Emprego de Autismo Galicia, no Centro de Día e Residencial Castro Navás –Fundación Menela
 • Dna. María José Álvarez Folgar. Presidenta da Federación Autismo Galicia

 


 

ORGANIZAN

COLABORAN

 


 

Reserva de praza

XORNADA SAÚDE E AUTISMO | Presentación revista MAREMAGNUM, nº21 - 2017

DATA DE CELEBRACIÓN: Xoves, 5 de outubro de 2017
HORARIO: De 9.00h a 14.00h | LUGAR: Sede Afundación de Vigo | Sala de Conferencias | Policarpo Sánz, nº 24 – 26. Vigo
NÚMERO DE PRAZAS: 100 prazas

Nome(*)
Por favor, introduzca o seu nome

Apelidos(*)
por favor, introduxca o seu apelido

Correo electrónico(*)
Please let us know your email address.

Teléfono(*)
Por favor, introduzca o seu teléfono

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Os certificados de asistencia enviaranse por correo electrónico á dirección indicada.

Desexo recibir certificado de asistencia a Xornada Saúde e Autismo.
Invalid Input

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e no regulamento que a desenvolve, informámoslle que os datos persoais que nos proporcione serán incorporados aos ficheiros automatizados ou non dos que é responsable Fundación Menela, inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade coa finalidade de xestionar axeitadamente a organización e desenvolvemento da actividade formativa. Infórmaselle que durante o desenvolvemento da actividade formativa poderase captar, mediante fotografía, filme ou calqueroutro procedemento a sua imaxe e de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, autoriza a súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web, material divulgativo, proxectos e calqueroutro formato ou canle de comunicación da entidade. En todo momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo unha solicitude asinada por escrito acompañada dunha fotocopia do seu DNI ao enderezo: Rúa Marqués de Alcedo, 19, 36203 Vigo (Pontevedra) ou á dirección lopd@menela.org

Desexo recibir comunicacións informativas e/ou divulgativas da Fundación Menela ou das súas actividades.
Invalid Input

Autorizo o tratamento da imaxe con fins informativas e/ou divulgativos da Fundación Menela.
Invalid Input

Lín e acepto a Política de Protección de Datos

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.